جستجوی مقالات فارسی :

بانک اطلاعات نشریات فارسی Magiran  :متن کامل مقالات فارسی مجلات داخل کشور

http://www.magiran.com

پایگاه اطلاعاتی جستجوی مقالات فارسی NamaMatn :متن کامل مقالات فارسی مجلات داخل کشور

http://namamatn.um.ac.ir

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ( متن کامل مقالات فارسی و انگلیسی مجلات داخل کشور ) :

http://www.sid.ir

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ( متن کامل و چکیده مقالات مجلات داخل کشور و سمینارها ، کتب علوم پزشکی ،طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و ...  ) :

http://www.irandoc.ac.ir

جستجوی مقالات لاتین :

پایگاه های مورد اشتراک کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ( چکیده و متن کامل مقالات انگلیسی ) :

 : Databases for Journal Articles

http://c-library.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=44

 : E-JOURNALS

http://c-library.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=47

فهرست راهنمای دسترسی به چکیده و متن کامل مقالات مجلات لاتین  :DOAJ

http://www.doaj.org

443613 :تعداد دفعات بازید
Picture1

اطلاعات تماس

آدرس : مشهد- میدان آزادی-مجتمع پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده دامپزشکی-کتابخانه دانشکده .

 شماره تماس :

8803700-0511

نمابر  :                  8763852

ایمیل کتابخانه    vetlib@um.ac.ir     

 


   

 


Home Page | About us | Contact us | Site Map | Login 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.