فرم درخواست کتاب

عنوان کتاب*
نویسنده(گان)*
سال*
ناشر
ISBN
نام و نام خانوادگی*
نوع وضعیت
هیآت علمی
دانشجو
شماره دانشجویی*
ایمیل درخواست کننده*

'*' indicates required field


Picture1

اطلاعات تماس

آدرس : مشهد- میدان آزادی-مجتمع پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده دامپزشکی-کتابخانه دانشکده .

 شماره تماس :

8803700-0511

نمابر  :                  8763852

ایمیل کتابخانه    vetlib@um.ac.ir     

 


   

 


Home Page | About us | Contact us | Site Map | Login 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.