ساعات کار کتابخانه 

ساعت کار کتابخانه در حال حاضر، به شرح ذیل می باشد:

بخش امانت و مرجع

 ایام هفته

 امانت و مرجع

    شنبه تا چهارشنبه            

              16:00 - 7:30                

  پنج شنبه

12:00 - 8:00

3045 :تعداد دفعات بازید
Picture1

اطلاعات تماس

آدرس : مشهد- میدان آزادی-مجتمع پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده دامپزشکی-کتابخانه دانشکده .

 شماره تماس :

8803700-0511

نمابر  :                  8763852

ایمیل کتابخانه    vetlib@um.ac.ir     

 


   

 


Home Page | About us | Contact us | Site Map | Login 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.