درباره ما

این سایت در مرحله اولیه طراحی می باشد و برای بهبود و پیشبرد روند کار با پیشنهادات و انتقاد های ارزنده خود را ما را یاری نمایید. برای این منظور می توانید با ایمیل های زیر ارتباط برقرار نمایید   

pimantalab@yahoo.com

roohbakhshf.m@gmail.com

                     na.dadkhah@gmail.com

3223 :تعداد دفعات بازید
Picture1

اطلاعات تماس

آدرس : مشهد- میدان آزادی-مجتمع پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده دامپزشکی-کتابخانه دانشکده .

 شماره تماس :

8803700-0511

نمابر  :                  8763852

ایمیل کتابخانه    vetlib@um.ac.ir     

 


   

 


Home Page | About us | Contact us | Site Map | Login 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.