تاریخچه کتابخانه :

کتابخانه دانشکده دامپزشکی در سال ۱۳٧۰ همزمان با تاسیس دانشکده دامپزشکی شروع به کار کرد و در حال حاضر در ساختمان جدید دانشکده واقع در مجتمع پردیس در فضایی به مساحت ۳۰۰مترمربع در طبقه دوم قرار دارد. کتابخانه دارای بخشهای مخزن کتاب، امانت ، مرجع و اطلاع رسانی، نشریات، پایان نامه ها و منابع دیداری - شنیداری می باشد. بخش مخزن با 5142  جلد کتاب فارسی و 3906 جلد کتاب لاتین، مجهز به سیستم رایانه ای امانت و جستجوی کتاب با استفاده از نرم  افزار کتابخانه ای نوسا ( NOSA ) می باشد. بخش مرجع و اطلاع  رسانی دو دستگاه کامپیوتر متصل به اینترنت جهت جستجوی مقالات و بخش نشریات با ٦1 عنوان مجله فارسی و 120 عنوان مجله لاتین بعلاوه مجلات On Line موجود در پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه فردوسی می باشد.

بخش پایان نامه ها با 462 عنوان پایان نامه دوره های دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی و بخش دیداری - شنیداری دارای 148 عدد سی دی و 113 عدد نوار ویدئو می باشد.  


3228 :تعداد دفعات بازید
Picture1

اطلاعات تماس

آدرس : مشهد- میدان آزادی-مجتمع پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده دامپزشکی-کتابخانه دانشکده .

 شماره تماس :

8803700-0511

نمابر  :                  8763852

ایمیل کتابخانه    vetlib@um.ac.ir     

 


   

 


Home Page | About us | Contact us | Site Map | Login 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.