خدمات كتابخانه

 1. سفارش و تهیه منابع کتابخانه ( کتاب، نشریات و پایگاه های اطلاعاتی )

2. ارائه خدمات کتابخانه ای : خدمات امانت، تحویل مدرک ( طرح امین و BL )، مرجع، اطلاع رسانی جاری و اشاعه گزینشی اطلاعات.

3. ارائه خدمات آموزشی : برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با کتابخانه، پایگاه های اطلاع رسانی و ...

4 . ارائه خدمات زيراكس : كتاب هاي مرجع در حدود 20 صفحه، پايان نامه ها و پروژه ها 15 صفحه (تنها با كسب اجازه از استاد راهنمای مربوطه).

3595 :تعداد دفعات بازید
Picture1

اطلاعات تماس

آدرس : مشهد- میدان آزادی-مجتمع پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده دامپزشکی-کتابخانه دانشکده .

 شماره تماس :

8803700-0511

نمابر  :                  8763852

ایمیل کتابخانه    vetlib@um.ac.ir     

 


   

 


Home Page | About us | Contact us | Site Map | Login 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.