مراحل تسویه حساب با کتابخانه دانشکده چگونه است ؟

"  مراحل تسویه حساب دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی "

 

 مراحل تسویه حساب با کتابخانه دانشکده  :

1 . ارائه یک نسخه چاپی از پایان نامه

2 . ارائه یک نسخه الکترونیکی ((CD از پایان نامه با فرمت  Wordو   Pdf

3.  تسویه حساب با کتابخانه ( بررسی کارت امانت دانشجو و امضای فرم تسویه حساب )  

 

 

مراحل تسویه حساب با کتابخانه مرکزی دانشگاه :

1 . ارائه یک نسخه چاپی از پایان نامه

2 . ارائه دو نسخه الکترونیکی ((CD از پایان نامه ) هرCD دارای هر دو فرمت Word و  Pdf )

3 . ارائه کد رهگیری

 

توجه :

برای دریافت کد رهگیری باید پس از جلسه دفاع ، به نشانی  http://thesis.irandoc.ac.ir مراجعه کرده و در بخش ورود اطلاعات پایان نامه، اطلاعات پایان نامه خود را وارد و شماره رهگیری را از طریق سیستم دریافت نمایند.

پس از دریافت کد رهگیری به کتابخانه مرکزی مراجعه نمایید.

 

 

 

 

2195 :تعداد دفعات بازید
Picture1

اطلاعات تماس

آدرس : مشهد- میدان آزادی-مجتمع پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده دامپزشکی-کتابخانه دانشکده .

 شماره تماس :

8803700-0511

نمابر  :                  8763852

ایمیل کتابخانه    vetlib@um.ac.ir     

 


   

 


Home Page | About us | Contact us | Site Map | Login 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.