وب سایت های گروه های آموزشی- پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

   سمینارها و همایش ها 

    بانک اطلاعات کتب تخصصی دامپزشکی کشور 

    ادارات، سازمان ها و مراکز دامپزشکی 

    دانشکده های دامپزشکی

    فدراسیون ها و انجمن های دامپزشکی 

    کتابخانه های دامپزشکی       

    مراکز اطلاع رسانی دامپزشکی    

  فروشگاه های کتاب ( ناشران داخلی و خارجی )

 موتورهای جستجو

 معرفی سایت  

 نشریات دانشگاه فردوسی مشهد

 

3223 :تعداد دفعات بازید
Picture1

اطلاعات تماس

آدرس : مشهد- میدان آزادی-مجتمع پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده دامپزشکی-کتابخانه دانشکده .

 شماره تماس :

8803700-0511

نمابر  :                  8763852

ایمیل کتابخانه    vetlib@um.ac.ir     

 


   

 


Home Page | About us | Contact us | Site Map | Login 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.