شماره عضویت و کلمه عبور من جهت استفاده از خدمات تمدید و رزور کتاب ،در بخش سرویسهای امانت سیستم جستجوی کتاب چه می باشد ؟

 

1.    شماره عضویت

  ( شماره عضویت دانشجویان :  شماره دانشجویی می باشد)

  ( شماره عضویت اساتید و کارمندان : جهت دریافت شماره عضویت به کتابخانه مراجعه نمایند )

 

2.    کلمه عبور

  ( کلمه عبور دانشجویان تا ورودی 87  : به صورت پیش فرض همان شماره عضویت در نظر گرفته شده که توسط اعضاء قابل تغییر می باشد )

  ( کلمه عبور دانشجویان  ورودی 87 , 88 : به صورت پیش فرض شماره بارکد میله ای کارت دانشجویی در نظر گرفته شده که توسط اعضاء قابل تغییر می باشد )

  ( کلمه عبور اساتید و کارمندان : به صورت پیش فرض همان شماره عضویت در نظر گرفته شده که توسط اعضاء قابل تغییر می باشد )

1467 :تعداد دفعات بازید
Picture1

اطلاعات تماس

آدرس : مشهد- میدان آزادی-مجتمع پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده دامپزشکی-کتابخانه دانشکده .

 شماره تماس :

8803700-0511

نمابر  :                  8763852

ایمیل کتابخانه    vetlib@um.ac.ir     

 


   

 


Home Page | About us | Contact us | Site Map | Login 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.