کارکنان کتابخانه

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

اطلاعات تماس

سمت

دکتر جلیل مهرزاد

Ph.D ایمونولوژی دامپزشکی

 mehrzad@um.ac.ir

سرپرست

پریوش ایمان طلب

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

pimantalab@yahoo.com

مسوول

مژگان روح بخش

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

roohbakhshf.m@gmail.com

کارشناس

 
 

4071 :تعداد دفعات بازید
Picture1

اطلاعات تماس

آدرس : مشهد- میدان آزادی-مجتمع پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده دامپزشکی-کتابخانه دانشکده .

 شماره تماس :

8803700-0511

نمابر  :                  8763852

ایمیل کتابخانه    vetlib@um.ac.ir     

 


   

 


Home Page | About us | Contact us | Site Map | Login 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.